Intuitive Connection

Na své cestě jsem měl neuvěřitelné možnosti poznávat svět, cestovat, integrovat se, přizpůsobovat se a tak získávat velké množství zkušeností.

Bez ohledu na kulturní rozdíly jsem se rozhodl začít studovat psychologii v pro mě v podstatně odlišném Mexiku.

Pro vznik metody Intuitive Connection bylo důležité čerpat jak ze studia, tak z prožitkové části poznatků.

Při mnoha praktických ukázkách a cvičeních psychoterapie jsem si dovolil jemným způsobem integrovat vědomé intuitivní poznání.

Výsledky byli motivující, můžeme poznávat přímo bez strukturovaného procesu myšlení a následně informaci využít pro efektivní zlepšení celkového stavu člověka.

Spontánním způsobem jsem propojoval různé techniky. Velmi si vážím např. techniky psychografie. Objevil jsem ji spíše pocitově. Zajímalo mě, jak vyjádřit tak velké množství intuitivních prožitků a zaznamenat jejich autenticitu a nejlépe se projevila forma psaní.

Následně mělo vše volný a rychlý spád. Vnímat každého člověka individuálně, dát mu prostor hlubokého poznání, porozumění, přehoupnutí se nad vytvořenými bloky více umocňovalo metodu a ta rozšiřovala celou moji praktickou formu.

Rozhodl jsem se toto poměrně kontroverzní, těžce uchopitelné, ale zajímavé téma otevřít a vyjít s ním mezi lidi.

Dnes se moc rád dělím o všechny mé zkušenosti terapeutickým a výchovným způsobem.

Za podpory kolegů a přátel vzniklo několik velmi dynamických projektů, kterých si velmi cením a sdílení znalostí je pro mě velkou ctí.

Těším se na každého, kdo má chuť poznat a naučit se využít techniky Intuitive Connection a celý směr Intuitivní Inteligence.

Rád veškeré mé zkušenosti předávám dále.