Intuitive Connection Companny

Záměr školení Intuitivní Inteligence metodou Intuitive Connection je naučit vybraný personál používat své přirozené intuitivní schopnosti vědomým způsobem v oblasti rozhodování a řízení. Dosáhnout tím plynulého procesu bez toxických nálad a vztahů, které odklání od stanovených cílů.

Každá společnost se snaží vytvářet plynule procesy, které efektivně šetří čas a náklady. Pro tuto úlohu je převážně využíváno analytických a rozumových postupů. Se zapojením Intuitivní Inteligence dochází ke zvýšené efektivitě ve všech směrech.

Školení je vedeno hlubokým způsobem pro získání co největších individuálních poznatků a zkušeností s Intuitivní Inteligencí.