Mind Calming

Hlavním záměrem školícího praktického programu Mind Calming je, aby zaměstnanci společnosti měli účinný prostředek, který umocňuje mentální odpočinek, uvolnění, relaxaci a zvyšuje koncentraci. Učí efektivně spotřebovat aktuálně jen určité množství energie bez větších ztrát, které vedou k zátěžovým situacím v celém fungování organizace. Příkladem jsou pak náhlá onemocnění, častá absence, filtrace osobních problémů do organizace atd.

Program se skládá z mnoha efektivních technik v různých kombinacích, které si účastník programu následovně intuitivně zařazuje do své každodenní disciplíny.

Školení je velmi nenáročné, nekonfrontativní a jeho záměr je specificky zaměřen pouze na práci s technikami uvolňování.

Jsou použity různé formy, koncentrace, smyslové uvolnění a imaginace. Techniky vychází ze směru Intuitivní Inteligence a metody Intuitive Connection.