Top Leader

Školení je zaměřeno na společnosti a jejich zaměstnance, kteří se pohybují v řízení organizace, její koordinaci a vedení zaměstnanců.

Hlavním cílem školení Top Leader je, aby každý účastník zvýšil schopnost sebepoznání, schopnost integrovat svoji kreativitu, harmonizovat své rozumové a intuitivní schopnosti, které ho dovedou k efektivnější formě řízení a rozhodování.

Rozmachem velkého množství možností, roste zájem, co nejvíce rozšiřovat veškeré lidské schopnosti pro větší účinnost a plynulost za účelem získání předem stanovených záměrů společnosti.

Ve školení jsou zahrnuty techniky vycházející z moderní psychologie, emocionální inteligence a metody Intuitive Connection.