Kurz Emoční vědomí

Kurz je zaměřen na intenzivní práci s emocionální částí člověka. Díky různorodosti technik, které jsou na kurzu uplatňovány má účastník možnost z různých úhlů vnímat své aktuální emocionální cítění a nechat se zavést do období emocionálního napětí, kde neměl možnost aktivně s emocemi pracovat a emocionální cítění nebylo možné prožít.

Kurz je velmi intenzivní a dochází k uvolnění emocionálního napětí.