Kurz Intuitivní Inteligence

Kurz umožňuje účastníkům seznámit se s celkovým programem této nauky. V kurzu je možnost přiblížit si hlavní témata intuice a jejich vztahu v každodenním životě
a seznámit se tak se základy této filozofie a nauky moderní psychologie. Kurz je zaměřen na kontinuální nauku programu Intuitivní Inteligence.