Kurz Metody Intuitive Connection

Kurz slouží k základnímu sblížení s metodou. Účastník má ve dvou dnech možnost se naučit základní techniky pro práci s intuicí a poznat základní rozdíly mezi spontánním intuitivním projevem a vědomým intuitivním napojením. V kurzu je zdůrazněna důležitost práce s emocemi ve vztahu s intuicí. Účastník kurzu se naučí využít přirozené koncentrační schopnosti pro přímé poznávání sama sebe a okolí.