Mind Calming

Hlavním záměrem praktického programu Mind Calming je, aby účastník měl účinný prostředek, který umocňuje mentální odpočinek, uvolnění, relaxaci a zvyšuje koncentraci. Učí efektivně spotřebovat aktuálně jen určité množství energie bez větších ztrát, které vedou k zátěžovým situacím. Příkladem jsou pak náhlá onemocnění, osobní problémy, stres, neklid, nerozhodnost a další.

Program se skládá z mnoha efektivních technik v různých kombinacích, které si účastník programu následovně intuitivně zařazuje do své každodenní disciplíny.

Školení je velmi nenáročné, nekonfrontativní a jeho záměr je specificky směrován pouze na práci s technikami uvolňování.

Jsou použity různé formy, koncentrace, smyslové uvolnění a imaginace. Techniky vychází ze směru Intuitivní Inteligence a metody Intuitive Connection.

Program Mind Calming je základním produktem Intuitivní Inteligence, na který lze navázat dalším prohlubujícím programem.