Výuka online

Výukový program Intuitivní Inteligence Vás praktickou a velmi intenzivní formou naučí, jak procvičovat a používat schopnosti vnitřní intuice, kreativity a emoční inteligence, které každý člověk v sobě má, ale díky systému, ve kterém jsme vyrůstali a ve kterém žijeme byly upozaděny. Nauka rozšiřuje schopnosti a vnímání jedince – jeho vnitřního i vnějšího světa. Série odborně vedených cviků Vám otevře schopnosti, které v dnešním běžném životě nemůžeme obvykle používat a rozvíjet.

S pomocí teoretických základů, účinných technik a cvičení vše velmi dobře pochopíte a budete moci aplikovat v osobním i v profesním životě.

Výukový program je vhodný pro všechny, kteří mají zájem o rozšíření a pochopení těchto zcela základních a přirozených lidských schopností.